"В давнину люди вчилися, щоб
удосконалювати себе. Нині вчаться,
щоб здивувати інших".
Конфуцій


      Методична рада - педагогічний колективний орган внутрішньошкільного управління, який сприяє творчому підходу до організації педагогічної діяльності.

      Метою діяльності методичної ради є координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи. Рада є головним консультативним органом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

     Напрями діяльності ради:

1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року.

2. Організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

3. Обговорення навчально-методичних посібників, статей, дидактичних матеріалів тощо.

4. Розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо.

5. Розробка положень про конкурси.

6. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

7. Організація наставництва.

8. Організація науково-дослідницької діяльності учнів.

9. Організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових інформаційних технологій.

Періодичність засідань методичної ради – один раз на два місяці.

Склад методичної ради школи

Корень Галина Володимирівна

Директор школи

 

                                                           НАКАЗ

02.09.2019                                с.Костянтинівка                                           № 62-о/д

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками

у 2019-2020  навчальному році

 

   На основі вивчення результативності освітнього процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних працівників школи, з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів та забезпечення якості освіти, що надається у навчальному закладі

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблемної теми “Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та формування компетентного учня в умовах модернізації освітнього процесу ”.

2.Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2019-2020 навчальному році, що додається.

3.Продовжити роботу методичних обєднань та затвердити головами шкільних методичних обєднань таких вчителів:

  • Магрело О.Г. – головою методичного обєднання вчителів природничо-математичних предметів;
  • Галушко Н.М. – головою  методичного об’єднання вчителів початкових класів;
  • Пономаренко Н.М. – головою методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних предметів;
  • Гущик Г.Г. – головою методичного обєднання класних керівників.

4.Затвердити такий склад методичної ради школи:

  • голова методичної ради  - Примак І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи;
  • члени ради:
  • Корень Г.В., директор школи;
  • Магрело О.Г., голова методичного обєднання вчителів природничо-математичних предметів;
  • Галушко Н.М., голова методичного об’єднання вчителів початкових класів;
  • Пономаренко Н.М., голова методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних предметів;
  • Гущик Г.Г., голова методичного обєднання класних керівників;
  • Зелінська О.І., практичний психолог.

6.Методичній раді школи:

6.1.Спрямувати методичну роботу з педагогічними працівниками на поглиблення самоосвітньої роботи педагогів над науково-методичною темою, практикувати такі форми роботи як педагогічні читання, семінари-практикуми, організовувати різноманітні форми фахового вдосконалення вчителів, продовжити роботу з організації та проведення моніторингу якості знань учнів, професійної компетентності педагогічних працівників, формування ціннісних ставлень особистості.

7.Продовжити роботу Школи молодого вчителя.

8.Учителям-предметникам з метою розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти, організації роботи з обдарованими та здібними школярами провести предметні тижні суспільно-гуманітарних предметів, природничо-математичних предметів, предметів художньо-естетичного циклу, трудового навчання та інформатики, фізичної культури за участю учнів 1-9 класів відповідно до річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.

9.Встановити методичні дні для вчителів школи та завідуючої бібліотекою:

Понеділок – Гущик Г.Г.

Вівторок –  Крат А.Т., Шимко О.Р.

Середа –Бірюк М.В., Боровик О.А., Пономаренко Н.М., Конько О.М.,Ткач О.П.

Четвер –Коречко Л.Ю., Колдун Н.М., Гамза Д.М., Чиж Ж.Г., Кукла Н.В.

П’ятниця – Попова О.М., Зелінська О.І., Магрело О.Г., Клевака О.В., Тасаж О.Г., Круглик Я.О.

10. Встановити методичні дні для адміністрації школи:

Вівторок – директор школи Корень Г.В.

Середа – заступник директора школи з навчально-виховної роботи Примак І.В.

Четвер – педагог-організатор Комар О.О.

11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 МЕТОДИЧНИЙ МІСЯЧНИК

   Відповідно до  плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік та з метою підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження нових педагогічних технологій в практику роботи  з 03.02 по 28.02.2020 року в школі був проведений методичний місячник  (далі – Місячник).

  У ході Місячника вчителями-предметниками було проведено показові уроки з різних дисциплін, презентації досвіду. Було встановлено, що вчителі з усією відповідальністю ставляться до дорученої їм справи. Під час підготовки до уроків визначають такі форми й методи роботи з учнями, які сприяють глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу, підвищенню рівня їх навченості, впливають на ефективність і результативність освітнього процесу. Уроки були цікавими й методично грамотно побудованими, їх структура відповідала типу. Вчителі продемонстрували майстерність щодо впровадження елементів новітніх педагогічних технологій, використання інтерактивних методів навчання, формування всіх ключових компетентностей,  вміння оригінально поєднувати теорію з практикою, що впливає на підвищення рівня знань учнів.

  Учителькою  Чиж Ж.Г. проведено показовий урок з української мови в 2 класі із використанням інформаційно — комунікативних технологій на тему “Казка. Опис явищ. Дивний дощ (за Джанні Родарі)”. Під час проведення якого активно використовувались ігрові моменти, створювались “ситуації успіху”, що розвивало пізнавальний інтерес і активність учнів, знімало втому та дозволяло втримати увагу. Використано комп’ютерну презентацію, роботу в групах, розгадували головоломку – кроссенс, який присвячений вивченню біографії автора. Вчитель вміє активізувати дитячу творчу уяву, прищеплює учням інтерес до вивчення української мови,  вдало застосовує такі інтерактивні методи навчання: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Знайди помилку». Вчить працювати з підручником, після прочитаного школярі збирали враження від тексту. В кінці уроку учні досліджували медіа, дивлячись відео про незвичайний дощ. Після чого записали назви - ознак, якими можна описати враження від переглянутого.

   Під час проведення уроку  математики в 6 класі з теми “Додавання з двох чисел з різними знаками”   ефективно використано інноваційні форми і методи навчання. Вдале співвідношення методів та прийомів роботи вчителя та учнів, наявність проблемних ситуацій, пізнавальних завдань навчального, тренувального і пошукового характеру дало змогу в повній мірі досягти мети уроку, активізувати пізнавальну діяльність учнів. Активно використовує інформаційно — комунікаційні технології, розвиваючи інформаційну компетентність.

   Не менш цікавим й результативним був урок учительки Корень Г.В. в 8-му класі із зарубіжної літератури “Мігель де Сервантес Саабедра   “Дон Кіхот”. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя», під час якого вдало поєднані диференційований та індивідуальний підходи, розкриваючи потенціал кожного учня, здатність працювати в команді, оцінювати власні можливості. Формує предметні компетентності, інтерес учнів до особистості письменника, учить грамотно висловлювати свої думки, враження, використовуючи методи, прийоми, форми роботи: бесіда, робота з ілюстраціями, метод «ПРЕС», “Поетична хвилинка”, “Мікрофон”, усне малювання, словникова робота, коментований переказ епізодів твору, виразне читання, заповнення таблиці. Систематично працює над формуванням ключових компетентностей: самоорганізовуватися до навчальної діяльності, навчає учнів використовувати малюнки як джерело інформації, висловлювати власні думки, враження державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя.

   З метою спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів на розв’язання проблеми формування життєвої компетентності учнів  проведено науково-методичного семінару для вчителів школи  “Шляхи розвитку життєвих компетенцій здобувачів освіти”. Крат Антоніна Трохимівна зазначила, що педагогічна майстерність містить у собі знання і риси характеру вчителя, які забезпечують високий рівень саморегуляції  професійної діяльності. Успішність у виконанні цієї справи у великій мірі залежить від особистості самого вчителя, від того, який у нього інтелектуальний та моральний рівень розвитку. Ознайомила з якостями, якими має володіти вчитель для налагодження відносин з підлітками. Відзначила, що вчителі відіграють величезну роль у дозріванні самооцінки та особистісних характеристик кожного учня. Звернула увагу на способи похвали учнів. Провела з вчителями «Педагогічний калейдоскоп», де обговорили ситуації, на які потрібно швидко відреагувати та зробити зауваження.

  Примак Інна Валентинівна підготувала презентацію «Шляхи розвитку життєвої компетентності учня в умовах освітнього процесу». В ході семінару ознайомила з основними життєвими компетентностями, визначали їх значимість для виховання активної, життєздатної особистості. Під час семінару педагоги були залученні до таких інтерактивних технологій: мозковий штурм «Компетентність і компетенція», вправа «Мікрофон», метод незакінченого речення, метод «ПРЕС».

  Шимко Оксана Романівна звернула увагу на поняття «компетентності», дала характеристику ключовим компетентностям. Зробила висновок, що розвиток життєвої  компетентності особистості виступає умовою як її успішної, гармонійної життєдіяльності, так і конструктивного перетворення і гармонійного розвитку суспільства.

 В рамках методичного місячника, з метою поглиблення й розширення знань з математики, фізики,  інформатики, підвищення інтересу учнів до предметів, формування пізнавальної активності та креативних комунікативних умінь, розвиток особистісних якостей та інтелектуальних здібностей учнів проведено тиждень МІФ (математика, фізика, інформатика). Під час якого з п’ятикласниками, Магрело Ольгою Григорівною, проведено гру з використанням ІКТ «Математика в загадках». Найактивнішими учасниками були: Ковальчук Ярослав, Бахно Роман, Колос Андрій, Симончук Арсен, Хоміч Андрій, Хомич Віктор. Учні сьомих класів змагалися у грі «Конкурс веселих математиків». Переможцями стали: 7-А – команда дівчат, 7-Б- команда хлопців. З восьмикласниками проведено телевізійну гру  «Ігри патріотів». А 9 клас брав участь в усному журналі «Чи відомо тобі, що?».

  Васюк Анастасією Юріївною з шестикласниками проведено конкурс «Веселих математиків», перемогла команда «Найрозумніші». З учнями 7 класів проведено конкурс малюнків «Фізичні явища» (І місце- Ковальчук В., 7-А, ІІ місце- Юсюк Анна, 7-А, ІІІ місце- Куліш Софія, 7-Б).  Продемонстрували свої знання та вміння на практиці учні 8-го класу під час змагання «Фізика - 2020», перемогла команда «Ньютони» та учні 9 класу у заході «Фізика в професіях», перемогла команда дівчат.

 Учителька інформатики, Клевака Олександра Вікторівна, залучила учнів до таких заходів: п’ятикласники брали участь у конкурсі малюнків «Безпечне користування Інтернетом» та вікторині «Інформація». Для учнів 6 класу проведено конкурс знавців «Word», семикласники розважалися в інтелектуально - розважальній грі «Інформатичний калейдоскоп». Восьмикласники переглянули відеофільм «Комп’ютери майбутнього» та вступили в інтелектуальний батл «У світі інформації». Учні 9 класу позмагалися у веб-квесті «Безпечний інтернет»

   З метою визначення причин і ознак синдрому вигоряння, обговорення ефективних шляхів його подолання, здійснення профілактики стресів у педагогічному середовищі був проведений психолого-педагогічний семінар “Від професійного вигоряння до креативності у педагогічній діяльності. Формування збережувальної компетенції дитини.”  Заступник  директора з навчально-виховної роботи  Примак І.В. надала інформаційне повідомлення про поняття «Професійне вигоряння», ознайомила із симптомами професійного вигоряння та сферами особистості, які страждають через професійне вигоряння. Звернула увагу, що для ефекту «вигоряння» дуже важливо дозувати свою працю і вміти вчасно її закінчити. Практичним психологом Зелінською Оксаною Іванівною проведено тести на експрес-діагностику рівня емоційного вигоряння та на визначення у чому справа: дійсно у вигорянні чи у неправильному виборі професії. Після якого педагоги отримали рекомендації по уникненню емоційного вигоряння.

  Під час  практичного заняття з молодими педагогами “Моделюємо особистісно орієнтований урок. Організація роботи з активом класу” наставники ділилися думками щодо вміння моделювати особистісно орієнтовні уроки, розвитку професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні роботи з класом засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Наголосили  на тому, що сучасний урок закладає підстави майбутнього, готує дитину до життя в суспільстві, що постійно змінюється. Вчились створювати інтелект-карту як метод структурування концепції із використанням графічного запису.

 Під час практикуму «Формування конкурентноспроможного випускника шляхом використання інноваційних технологій навчання і виховання» та семінару «Шляхи педагогічного зростання та конкурентноспроможності класного керівника в період реформування освіти» Пономаренко Надія Миколаївна звернула увагу на те, що зовні майстерність виявляється в успішному розв’язанні різноманітних педагогічних завдань, високому рівні організації освітнього процесу, але суть її в тих якостях особистості вчителя, які породжують цю діяльність, забезпечують її успішність. Ці якості варто шукати не лише в уміннях, а й у тому сплаві властивостей особистості, її позиції, які дають педагогові змогу діяти продуктивно і творчо. Трансформація соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи акцентує необхідність підготовки фахівців, що виконують в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, володіють навичками випереджувального проектного менеджменту, самостійно і творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес, формують бачення на сучасний світ та місце в ньому. Зробили висновок, що упровадження інноваційних моделей у системі формування педагога-майстра сприяє підвищенню їхньої професійної культури, стимулює й активізує творчий потенціал, загалом, формує вчителя з високим рівнем професійної компетенції.

   Місячник засвідчив великий творчий потенціал учителів, вміння працювати у відповідності до сучасних освітніх вимог. За підсумками Місячника було оформлено папку з досвіду роботи,  де представлено матеріали проведених заходів.


Щодо методичних рекомендацій
про викладання навчальних предметів
у закладах загальної середньої освіти
у 2019/2020 навчальному році