Результати навчальних досягнень учнів

              Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 1-их та 2-х класах - вербальне, у 3-9-их  класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні досягнення учнів при вивченні факультативних курсів – не оцінювались.

           Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів. У школі створена і діє система допрофільного навчання. З цією метою було введено в освітній процес викладання факультативів у 5-9 класах, а саме: основи лісівництва, психологічного спрямування, історії рідного краю, етики, англійської мови. Виділено додаткові години на вичення української мови у 5-9 класах, англійської мови у 3-4 класах.

За підсумками 2019-2020 навчального року  із 286 учнів 1-9-х класів:

—73 учні 1-2-х класів оцінені вербально;
—213 учні 3-9-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;
—265 учнів переведено до наступних класів;
—10  учнів 3-8 класів нагороджені Похвальними листами;
Рівень навчальних досягнень станом на 29.05.2020: