Професійний стандарт вчителя поч класів.pdf

Концепція розвитку педагогічної освіти.pdf

 

Порядок і терміни проведення чергової атестації в

закладах освіти

  До 20 вересня -    адміністрація школи видає наказ про створення атестаційної комісії та  атестацію  педагогічних працівників у поточному році.

  До 10 жовтня -    атестаційна комісія приймає заяви педагогічних працівників про  проходження  атестації або відмову від атестації; клопотання                                                    адміністрації про позачергову атестацію педагогічних працівників.

 До 20 жовтня -     атестаційна комісія розглядає подані документи; затверджує план  проведення атестації і доводить його до відома осіб, які атестуються;                                      приймає рішення, що оформляється протоколом, про підтвердження    встановленої кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, педагогічного                              звання тих педагогічного звання тих  педагогічних працівників, які      підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення                                           кваліфікаційної категорії і не мають претензій до своєї роботи з

                            боку адміністрації.

 До 20 березня -    атестаційна комісія завершує вивчення роботи педагогічних працівників      і  оформляє атестаційні листи в 2 примірниках.

 За 10 днів -          до засідання атестаційної комісії педагогічні працівники    ознайомлюються з атестаційними листами ( під розписку).

 До 20 квітня -     атестаційна комісія розглядає атестаційні листи; заслуховує працівників,  що атестуються, приймає рішення про відповідність педагогічного                                            працівника посаді яку він обіймає, присвоєння відповідної  кваліфікаційної категорії; повідомляє про результати атестації                                                  атестованому працівнику на цьому засіданні, вручає під

                             розписку другий примірник атестаційного листа атестованому  працівникові не  пізніше, ніж через тиждень.

 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Сарненської районної ради

 

НАКАЗ

19.09.2019                               с.Костянтинівка                                               № 81-г

 

Про створення атестаційної комісії школи

в 2019-2020 навчальному році

 

   Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10 2010 № 930 “ Про затвердження Типового положення про атестацію педагогіних працівників”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, із змінами та доповненнями, наказу відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА від 18.09.2019 № 133 « Про створення атестаційної комісії у відділі освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації », з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників школи  у 2019-2020 навчальному році у складі:
  • Примак І.В., заступника директора школи з навчально-виховної роботи –   голова атестаційної комісії;
  • Крат А.Т., голови ради трудового колективу - заступник голови атестаційної комісії;
  • Пономаренко Н.М., вчителя української мови та літератури - секретаря комісії;
  • членів комісії:
  • Ткач О.М., методиста відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації (за згодою);
  • Магрело О.Г., голови методичного об’єднання вчителів природничо-математичних предметів;
  • Галушко Н.М., голови методичного об’єднання вчителів початкових класів.
 2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році (додається).
 3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Примак І.В.:

3.1. Подати до 15.10.2019 у відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації списки педагогічних працівників, які згідно з Типовим положенням підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня.

3.2.Подати до 17.04.2020 у відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації звіт про проведення атестації педагогічних працівників закладу у 2019-2020 навчальному році.

3.3.Забезпечити належне оформлення та своєчасне подання атестаційних матеріалів педагогічних працівників, які атестуються в 2019-2020 навчальному році, у відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

В.о.директора школи                                                                                  І.В.Примак                 

З наказом ознайомлені:                                                                    

Н.М.Галушко

А.Т.Крат

                                                         О.Г.Магрело

П.М.Пономаренко