Правила   зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти

      Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території, яка закріплена сільською радою  та у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 № 367

 

Прийом документів та зарахування дітей до 1-х класів

 

1
Здійснення прийому заяв та документів (копія свідоцтва про народження, довідка №086-1/0 – медичний огляд, №063/о - щеплення) про зарахування дітей до 1-х класів, які
проживають на території обслуговування закладу освіти, затвердженої рішенням Сарненської міської  ради, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами
дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.
 
01-31.05.2019 року
2
Зарахування  дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.
 
03.06.2019 року
З
Прийом заяв від батьків дітей на вільні місця, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.
Проведення жеребкування на вільні місця.
 
03-14.06.2019 року
 
18.06.2019 року
4
4.1
4.2
Видача наказу про зарахування до 1 класів:
учнів, які проживають на території  обслуговування закладу освіти;
учнів які не проживають на території обслуговування закладу освіти.
 
03.06.2019 року
 
18.06.2019 року
 
 
5.1
5.2
Оприлюднення на сайті школи та інформаційній дошці  наказів про зарахування  до 1 класів:
учнів, які проживають на території  обслуговування закладу освіти;
учнів, які не проживають на території обслуговування закладу освіти.
 
 
05.06.2019 року
 
19.06.2019 року
Яка довідка потрібна для прийому до закладу освіти
           Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику школи форма № 0  086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного огляду». У разі, якщо дитина має певні захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичний працівник закладу володітиме необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.
Про форми для профілактичних щеплень
Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарем чи медсестрою фіксуються у «Карті профілактичних щеплень» ( форма № 063/о). Цю форму ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і загальноосвітніх закладах. Відповідно, довідка про проведення щеплення, що міститься у формі № 063/о, дає змогу медичному працівнику закладу бути ознайомленим з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

 

Організація прийому дітей до перших класів 2019-2020 н.р.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.