Науково-методична проблемна тема школи:

"Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання. 

Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості у навчально-виховному процесі"

 

 

 

Основні напрямки роботи школи:

* впровадження в роботу елементів новітніх освітніх технологій;

* підвищення педагогічної майстерності вчителів;

* удосконалення форм та методів проведення уроків, позакласних та позаурочних заходів;

* розвиток творчих здібностей учнів.

 

Вчителі початкової ланки навчання
 
 
Вчителі середньої ланки навчання