План заходів

 щодо запровадження Концепції Нової української школи

у Костянтинівській ЗОШ І-ІІ ступенів

на 2018 – 2029 роки

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Опрацювати Концепцію «Нова українська школа» в навчальному закладі

Квітень- серпень

ЗНВР

 голови МО

 

2

Організувати  методичний супровід в умовах реформування освітньої галузі

постійно

ЗНВР

 

3

Організувати  участі

педагогічних працівників у районних методичних заходах

з напрямку реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти та запровадження Концепції Нової української школи

протягом

2018-2029

Директор школи

ЗНВР

 

4

Включити до списків слухачів експрес-курсів вчителів початкових класів, які будуть працювати у першому класі в 2018/2019 навчальному році

Березень- червень

2018

ЗНВР

 

5

Обговорити  методичні

рекомендацій щодо організації освітнього процесу відповідно до проекту Державного  стандарту початкової загальної освіти Нової української школи

Серпень

2018

ЗНВР

Голова  МО

 

6

Організувати постійно діючий психолого – педагогічний семінар  для вчителів початкових класів

2018-2029

ЗНВР

Голова МО вчителів початкових класів

 

7

Створення та розміщення на сайті школи навчальних та методичних матеріалів за напрямком запровадження Нової української школи

Постійно

ЗНВР

Вчитель інформатики

 

8

Організувати  роботу  по поступовому переоснащенню класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до

«Орієнтованого переліку засобів

навчання в початковій школі» та

«Рекомендацій до створення освітнього простору»

 Протягом

2018-2019

 

ЗНВР

Вчителі початкових класів

 

9

Провести аналіз навчально  –методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтованого переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

До вересня

ЗНВР

Голова МО вчителів початкових класів

 

10

Забезпечити набір учнів до 1 класів ЗЗСО

До 15 червня

щороку

Директор школи

 

 

11

Проведення засідання педагогічної ради з теми «Готовність початкової школи до роботи за новими підходами»

серпень

Адміністрація

 

12

Провести анкетування батьків першокласників

Березень

щорічно

Практичний психолог

 

13

Створити сучасне освітнє середовище в навчальному закладі

Протягом 2018-2029

Адміністрація

 

14

Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства

Протягом року

Педагогічні працівники

 

15

Забезпечити проведення спільних заходів школи і ДНЗ з реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом 2018-2029

Адміністрація

Голова МО вчителів початкових класів

 

16

Забезпечити впровадження інклюзивних форм навчання для дітей із особливими освітніми потребами

Протягом 2018-2029

Адміністрація

 

 

Забезпечити  психологічний супровід освітнього  процесу в умовах реформування освітньої галузі

Протягом 2019-2029

Практичний психолог

 

17

Організовувати  науково-методичні заходи (тренінги, квести, майстер-класи тощо) з навчання вчителів сучасним освітнім технологіям на засадах педагогіки партнерства

Протягом

2018-2029

Голови МО

 

18

Організовувати  роботу  з обдарованими дітьми,підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських науково-дослідницьких робіт у системі МАН

Протягом року

Вчителі предметними

Голови МО

 

19

Провести  педагогічну  раду «Особистісне зростання вчителя в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

Жовтень 2018

Адміністрація

 

20

Організувати педагогічну студію  з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини в умовах сучасного навчального закладу»

Березень

2019

Голови МО

 

 

- Закон України "Про освіту"

- Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі Наказ МОН України № 924 від 20.08.2018

- Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі Наказ МОН України № 923 від 20.08.2018

- Про затвердження типових освітніх навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти. Лист МОН №1/9-332

- Прийом дітей до 1 класу у 2019 році